Categorieën
Conversie optimalisatie Online marketing

De 7 stappen naar verhoging van uw succespercentage

Het succespercentage (Conversion Rate) is het aantal mensen die een gewenste actie hebben ondernomen binnen uw e-commerce platform. Naast aankopen kunnen dit bijvoorbeeld ook het aanmaken van een account of het inschrijven op de nieuwsbrief zijn. Uiteindelijk wilt u natuurlijk dit succespercentage zo hoog mogelijk hebben. In dit blog omschrijf ik in zeven stappen hoe u dit realiseert.

1. DATA ANALYSE

OP BASIS VAN ANALYTICS DATA

Analytics data geven inzicht in het gebruik van het e-commerce platform. Door data analyses uit te voeren krijgen wij een duidelijk beeld van het succes en de obstakels van het e-commerce platform. Obstakels binnen het platform hebben vaak enorme impact op uw conversie. Bij de data analyse houden we de volgende inzichten in ons achterhoofd: -verleden, -heden en voorspellingsinzicht.

  • Verleden: Analyses aan de hand van transacties, interacties, klachten, gedrag.
  • Heden: Analyses aan de hand van klantsentiment, invloeden, locatie en kanaal.
  • Voorspelling: Analyses aan de hand van verkoopkansen en retentierisico.

2. CUSTOMER JOURNEY in kaart brengen

OP BASIS VAN CONVERSIE TRECHTERS BINNEN HET PLATFORM
De route die de gebruiker aflegt en hoe deze wordt afgelegd binnen het e-commerce platform noemen we de customer journey. Elke route die af te leggen is binnen het platform is een route naar succes. Welke routes worden nu het vaakst bewandeld en welke route hebben extra aandacht nodig? Inzicht in de routes die worden afgelegd helpen ons bij het opsporen van de top pagina’s en de pagina’s die nog wel wat meer aandacht vragen. De verschillende routes worden inzichtelijk in verschillende conversietrechters.

3. PAGINA ANALYSE

OP BASIS VAN SCREENCASTING EN HEATMAPPING
Met screencasting krijgen we per specifieke pagina inzicht in het klik-, beweeg- en scrolgedrag van de gebruikers van het e-commerce platform. Naast gebruikersopnames laten heatmaps van specifieke pagina’s ons zien waar de meeste aandacht heen gaat op een pagina, en welke content het meeste wordt bekeken. Specifieke pagina opnames / heatmaps ondersteunen ons bij het stellen van hypotheses voor mogelijke optimalisaties.

4. HYPOTHESE STELLEN

OP BASIS VAN ANALYSES, KENNIS, ERVARING EN BEST PRACTICES
Vanuit de voorgaande analyses zijn er waarschijnlijk al verwachtingen en mogelijke uitkomsten gedefinieerd die van toepassing kunnen zijn op de bevindingen. Deze verwachtingen formuleren we in hypothesen. Aan de hand van de hypothesen stellen we experimenten op. Als een hypothese voldoet aan de verwachtingen noemen we dit significant, en dus raadzaam om aan te passen.

5. EXPERIMENTEN

OP BASIS VAN HYPOTHESES
Aan de hand van de gestelde hypothese wordt gekeken welk experiment ingezet kan worden. Verschillende experimenten maken het mogelijk om de verwachtingen gesteld in de hypothese te onderzoeken. Experimenten die o.a kunnen worden ingezet zijn: Speed testing, Card Sorting, A/B testen, Mouse tracking, Eye tracking, Multivariatie testen, Enquêtes, Polls.

6. AANBEVELINGEN

OP BASIS VAN DE UITSLAGEN UIT EXPERIMENTEN
Vanuit een experiment komen concrete aanbevelingen of mogelijk nieuwe hypotheses die de conversie optimaliseren. Met deze aanbevelingen is het bewezen dat deze zullen bijdragen aan het verhogen van uw succespercentage.

7. OPTIMALISATIE

AANPASSINGEN OP BASIS VAN AANBEVELINGEN
De gestelde aanbevelingen zijn bewezen en klaar om geadopteerd te worden binnen uw e-commerce platform. Webshop optimalisatie is een continu proces en zal na het implementatie van de optimalisatie weer moeten worden geanalyseerd of het heeft bijgedragen aan het verhogen van uw succespercentage (zie 1: Data analyse)