<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=19494&amp;fmt=gif">
Geschreven door Steven de Jong op 31 december 2013 13:24:21 CET

Om de effectiviteit van je Google Adwords campagnes te kunnen berekenen is het van belang om regelmatig de kosten en baten in kaart te brengen. Zodoende wordt het duidelijk of adverteren in Google Adwords voldoende rendement oplevert.

Hierbij is het belangrijk om conclusies te trekken op basis van gegevens over een langere periode. Eventuele plotselinge stijgingen of dalingen in de resultaten hebben op deze manier minder invloed op de uitkomst van het resultaat. Dit voorkomt dat je foute conclusies trekt.

Opbrengst per conversie berekenen

Om de effectiviteit van Google Adwords campagnes te meten wordt er vaak gekeken naar de kosten, het aantal conversies en de behaalde conversiewaarde (omzet). De opbrengst per conversie is dan:

Kosten per conversie = Totale klikkosten / Aantal conversies

Gemiddelde orderwaarde per conversie = Totale conversiewaarde / Aantal conversies

Opbrengst per conversie = Gemiddelde orderwaarde per conversie – Kosten per conversie

Voorbeeld 1 In totaal hebben er 10 conversies plaats gevonden. De totale conversiewaarde van de campagne bedraagt €550.
De klikkosten komen uit op €60 / 10 conversies = €6 kosten per conversie
€550 / 10 conversies = €55 gemiddelde orderwaarde€55 gemiddelde orderwaarde - €6 kosten per conversie = €49 opbrengst per conversie


Return on Ad Spend (ROAS) berekenen

Een andere manier om te kijken of een campagne, advertentiegroep of zoekwoord voldoende oplevert is het bepalen van de opbrengst via de ROAS formule.

De formule voor het berekenen van je ROAS is:

ROAS = (Totale conversiewaarde – Totale kosten) / Totale kosten

Voorbeeld 2 In totaal hebben er 10 conversies plaats gevonden. De totale conversiewaarde van de campagne bedraagt €550. De klikkosten komen uit op €60.(€550 - €60) / €60 = 8,16666667
Elke €1 aan kosten levert in dit geval €8,16 op.Dit kunnen we controleren door de kosten per conversie uit voorbeeld 1 erbij te halen. Deze bedragen €6 per conversie. €6 * €8,16666667= €49 opbrengst per conversie

Om de ROAS in een percentage uit te drukken kan deze vermenigvuldigd worden met 100. De ROAS bedraagt in dit geval 816%.

Wanneer de ROAS meer dan €1 bedraagt, is er sprake van een positieve bijdrage aan de winst. Wanneer de ROAS lager is dan €1, zijn de kosten groter dan de opbrengst en is er sprake van verlies.

Het is sinds kort mogelijk om automatisch bid management toe te laten passen door Google Adwords waarbij wordt gestuurd op ROAS. Zoekwoorden die leiden tot minder resultaat worden automatisch afgeboden door Google Adwords en zoekwoorden die leiden tot resultaat krijgen een hoger bod toebedeeld. Deze biedstrategie kan toegewezen worden aan campagnes, advertentiegroepen en zelfs op zoekwoordniveau.

ROAS biedstrategie

Lees meer: http://adwords.blogspot.nl/2013/10/new-flexible-bid-strategy-and-webinar.html

Een nadeel van het sturen op ROAS is dat hierbij alleen rekening wordt gehouden met de klikkosten en niet met de overige kosten (management kosten). Een andere formule om het rendement van je Adwords campagnes te meten is op basis van Return on Investment (ROI). Hierbij worden ook de overige kosten meegenomen in de berekening.

Meer informatie van Google over het berekenen van de ROAS

Return on Investment (ROI) berekenen

Wanneer ook de bijkomende kosten worden meegenomen in de berekening moeten deze worden verdeeld over alle zoekwoorden en conversies. Het is daarom van belang eerst de winstmarge per product te berekenen.

Voorbeeld 3a Een product wordt verkocht voor €100. Inkoop van het product is €50 en de bijkomende kosten (server kosten, personeelskosten, opslagkosten) komen per product uit op €20. Per product levert dit €30 euro op. In totaal bedraagt de marge dan €30 / €100 = 0,3 * 100 = 30%.

Wanneer de winstmarge bekend is kan de ROI berekend worden met de volgende formule:

ROI = 100%* (((Totale conversiewaarde * Winstmarge) – Totale kosten) / Totale kosten)

Dit lijkt erg op de formule voor het berekenen van de ROAS, alleen wordt de totale conversiewaarde hier vermenigvuldigd met de winstmarge.

Voorbeeld 3b De winstmarge van een product bedraagt 30%. In totaal hebben er 10 conversies plaats gevonden ter waarde van €100 per order. De totale conversiewaarde van de campagne bedraagt €1.000. De klikkosten komen uit op €60
(€1.000 * 0,3) = €300 - €60 = €240€240 / €60 = 4 * 100% = 400%

De ROI van de campagne bedraagt 400%. Elke €1,00 levert €4,00 op, rekening houdend met de bijkomende kosten.

Voor alle manieren geldt dat het van belang is om conclusies te trekken op basis van gegevens over een langere periode. Daarnaast is het mogelijk om dit op campagne, advertentiegroep of zoekwoord niveau te doen. Welk niveau voor jou het handigst is en de meest bruikbare informatie biedt, is voor elke campagne-indeling weer anders.

Onderwerp(-en): Online Marketing, E-commerce tips

Nieuwsbrief