Categorieën
Conversie optimalisatie Online marketing UX design

Google Adwords Remarketing strategieën

Doormiddel van remarketing in Google Adwords wordt het mogelijk bezoekers op een later moment opnieuw te confronteren met Display en Search advertenties (Shopping campagnes uitgezonderd). Zodoende kunnen bezoekers ‘achtervolgd’ worden met advertenties. Van elke bezoeker op je webshop wordt door Google bijgehouden wanneer en welke pagina’s bezocht zijn. Op basis van deze gegevens en gekozen criteria kunnen lijsten worden samengesteld. De bezoekers die voldoen aan de criteria worden in de lijst geplaatst en kunnen specifiek getarget worden via Search (wanneer ze zoeken op de zoekwoorden binnen je Search campagne) of met een beeldadvertentie op het Google Display Netwerk (netwerk met 1000’en websites en apps). Omdat deze bezoekers waarschijnlijk sneller overgaan tot aankoop zijn deze misschien waardevoller en kan het nuttig zijn meer te bieden. Zo zijn er een tal van remarketing strategieën mogelijk waarmee je het resultaat van je Adwords campagnes kan verbeteren.

Voorbeelden van remarketinglijsten:

  • Alle bezoekers die de afgelopen 30 dagen een aankoop hebben gedaan.
  • Alle bezoekers die het afgelopen half jaar een bepaalde categorie op de website hebben bekeken.
  • Alle bezoekers die de afgelopen 90 dagen een productpagina hebben bekeken.
  • Alle bezoekers die een product in de winkelwagen hebben gelegd maar niet hebben aangekocht.

Omdat zelf gekozen kan worden welke bezoekers opgenomen moeten worden in een lijst zijn er zeer veel manieren om deze remarketinglijsten effectief in te zetten. Uiteraard begint dit met het aanmaken van waardevolle lijsten. Er dient een minimum aantal bezoekers (100 unieke cookies) binnen een lijst aanwezig te zijn voordat deze gebruikt kan worden. Maak de lijsten daarom niet te specifiek. Wanneer je bijvoorbeeld een remarketinglijst aanmaakt voor alle bezoekers van een specifieke pagina voor de afgelopen 2 dagen dan moeten er minimaal 100 unieke bezoekers deze specifieke pagina bekeken hebben binnen deze 2 dagen. Wanneer dit niet het geval is, staat Google je niet toe deze remarketinglijst te gebruiken.

Toepassing remarketinglijsten

Voordat een bezoeker overgaat tot aankoop is deze zich vaak nog uitgebreid aan het oriënteren. Afhankelijk van het product neemt dit enige tijd in beslag. Het aankoopproces bij de wat duurdere luxe producten (tv’s, tablets, camera’s etc.) bestaat doorgaans uit meer stappen dan de aankoop van een simpel accessoire. Het kan daarom waardevol zijn eerdere bezoekers opnieuw te confronteren met advertenties waarbij deze opnieuw worden verleid de webshop te bezoeken en het aankoopproces op de webshop te hervatten. Na verloop van tijd wordt de kans dat de bezoeker het product ergens anders heeft gekocht of afziet van de aankoop groter. Recent terugkerend bezoek is daarom waardevoller dan bezoek op een eerder moment. Zodoende kan het slim zijn meer te bieden voor advertenties die worden getoond aan de meest recente bezoekers zodat de zichtbaarheid van je advertenties wordt vergroot (betere posities en groter bereik) waardoor de kans dat men terugkeert naar de webshop wordt verhoogd (hogere CTR).

© Google

Het verdient daarom de voorkeur om remarketinglijsten met bezoekers van de afgelopen 30 dagen bijvoorbeeld ‘op te knippen’ in kleinere remarketinglijsten. Op deze manier is het mogelijk meer te bieden voor de meest recent bezoekers en wat minder voor bezoekers die wat langer geleden je webshop hebben bezocht.

Om inzicht te krijgen in het aantal dagen tot een conversie is het aan te raden het rapport Tijd tot aankoop in Google Analytics te raadplegen (Conversies > E-commerce > Tijd tot aankoop). Zo krijg je inzicht in de tijd die vooraf gaat aan een conversie. Mijn ervaring is dat gemiddeld gezien toch nog 10% van de conversies pas een dag later of langer plaats vindt. Een voorbeeld van een spreiding:

Zaak dus om deze 10% te vergroten door de oriënterende consument alsnog te bereiken.

© Google

Geconverteerde bezoekers

Een andere toepassing is het bijhouden van bezoekers die overgegaan zijn tot aankoop (converteerde bezoekers). Deze bezoekers zouden uitgesloten kunnen worden van remarketing. Dit kan klikkosten schelen, maar ook irritatie en onbegrip wegnemen. Na verloop van tijd kunnen deze lijsten in het voordeel worden gebruikt door Display advertenties met aanvullende producten (accessoires, reserve-onderdelen etc.) te targetten op geconverteerde bezoekers.

© Google

Dynamische remarketing

Met Dynamische remarketing is het mogelijk bekeken producten uit Google Shopping opnieuw te tonen aan bezoekers. Dit wordt ook wel aangeduid met het Zalando-effect. Categorieën en producten die zijn bekeken of al in de winkelwagen zijn geplaatst worden op deze manier opnieuw onder de aandacht gebracht. De kans dat men vervolgens alsnog tot aankoop overgaat is groter dan bij statische remarketing.

Hoe doen we dit?

Zorg dat de remarketingtag op elke pagina van je webshop is geplaatst. Daarbij is belangrijk dat de benodigde parameters voor de dynamische remarketing op elke pagina zijn meegegeven. Hoe je dat doet lees je hier. Maak voor elke periode een aparte lijst aan op basis van Bezoekers van een pagina met een specifieke tag.

Maak voor de geconverteerde bezoekers een remarketinglijst aan op basis van de conversietrackingscode.

Maak een gecombineerde marketinglijst waarbij de bezoekers die recent de webshop hebben bezocht en geconverteerde producten worden uitgesloten. Wanneer we de bezoekers die de webshop 31-60 dagen geleden hebben bezocht willen remarketen maken we gebruik van de remarketinglijst met bezoekers van de afgelopen 60 dagen waar we de bezoekers van de afgelopen 30 dagen en de geconverteerde bezoekers uitsluiten. Dit kan herhaald worden voor alle tijdsegmenten.

Voeg elke remarketinglijst toe aan een aparte advertentiegroep onder het tabblad Displaynetwerk voor dynamische remarketing en remarketing op het Google Display Network (GDN). De remarketinglijst kan worden gekoppeld aan een Search advertentiegroep onder het tabblad Doelgroepen.

Dit was het voor nu!

Dit was een beknopte how-to voor het instellen van remarketinglijsten. Kom je er niet uit? Raadpleeg dan het Google Adwords helpcentrum of neem contact op met één van onze E-commerce consultants!