Categorieën
Algemeen nieuws

Kennis is key in e-commerce

Dit voorjaar was er een grote EU-conferentie in Brussel met als imposante titel “Filling the gaps: e-skills and education for digital jobs”. Conclusie was o.a. dat we miljoenen werklozen hebben in de EU en dat we tegelijkertijd een tekort hebben van vele honderduizenden in de ICT-sector. Booming e-commerce business heeft hard toptalent nodig. Als dat toptalent er onvoldoende is, dan wordt de groei geremd. Een horror-scenario.

Voldoende e-skills: de grote uitdaging

Ik hoorde het laatst de directeur van een grote webshop zeggen: “We zouden nóg veel harder kunnen groeien als we voldoende gekwalificeerd personeel aan zouden kunnen trekken”. Een horror-scenario: De markt vraagt en door gebrek aan gekwalificeerd personeel kun je niet leveren. Is het vreemd dat er op dit moment een  gat is tussen onderwijs en de e-commerce branche ? Nee, helemaal niet:  E-commerce zat, en zit in feite nog steeds, in de pioniersfase. De technologische ontwikkelingen, zoals de introductie van de iPad january 2010, volgen elkaar nog steeds in razendsnel tempo op. Het is dus helemaal niet vreemd, maar wel heel erg ongewenst.

In Nederland: E-commerce onderwijs initiatieven op allerlei terrein

Na de eerste e-commerce fase van “handen uit de mouwen” groeit de belangstelling voor onderwijs en het vergroten van kennis. Zomaar een greep uit recente ontwikkelingen:

  • Marketing: Medio 2012 heeft Noordhoff Uitgevers het boek “Basisboek Online Marketing”, van strategie tot conversie, uitgebracht. Vooral bedoeld voor het HBO-onderwijs hebben een 25-tal ervaren auteurs, onder redactie van Marjolein Visser en Berend Sikkenga,  meegeschreven aan dit degelijke boek over het commercieel cruciale vak “Online Marketing”.
  • E-fulfilment: Dit najaar start de Laurens Simonse Groep  (LSG) met de “E-fulfilment Academy”, een cursus van 6 dagdelen, waarin alle belangrijke processen binnen de Logistiek voor E-commerce met diepgang worden behandeld. http://www.lsgcareercenter.nl/trainingen/e-fulfilment-academy

Natuurlijk is het maar een greep uit een veelheid aan initiatieven, maar het geeft aan hoe onderwijs t.b.v. e-commerce aan het groeien is in diepgang. Natuurlijk zal het reguliere HBO en universitair onderwijs vroeg of laat alle e-skills deelgebieden gaan afdekken. Het vliegwiel komt op gang door enthousiaste mensen en organisaties op het snijvlak van e-commerce bedrijfsleven en onderwijs.

Nog iets te halen uit “Kennis is macht, kennissen is machtiger” ?

Ach, je kent deze quote wel. Waardevolle opmerking of toch een beetje nietszeggend? Volgens mij zit er wel zeker iets inspirerends in. E-business heeft al geleid tot forse productiviteitsverbetering in het bedrijfsleven, maar tegelijkertijd zijn processen wel veel complexer geworden. Denk aan de geschetste ICT-aspecten in de last mile distributie. Dit betekent dat er tussen mensen, tussen afdelingen binnen organisaties, forse bruggen moeten worden geslagen om elkaars wereld te begrijpen. We hebben het vaak over “1+1=3”, maar dat ontstaat niet vanzelf, dat ontstaat door samenwerking in een netwerk. “Netwerken” is een werkwoord en het is echt belangrijk om er juist in e-business bewust tijd voor te maken. E-business is (WorldWide)Web-business!!